Naujienos

Grigiškių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2021-04-12 įvyko pakartotinis eilinis visuotinis Grigiškių kredito unijos  narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai;
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektas;
  5. Patvirtinta 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata;

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Stanislav Ignatovič

tel. Nr. +370 671 28061, el. paštas stanislav@gku.lt

Atgal