PALŪKANŲ NORMOS

Bendra informacija apie EURIBOR indeksus

Kintama palūkanų norma – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pvz. EURIBOR indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri nustatoma kiekvienam klientui individualiai. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi, priklausomai nuo kredito kintamos palūkanų dalies pokyčių – kylant EURIBOR indeksui, didėja už kreditą mokamos palūkanos, mažėjant EURIBOR indeksui – mažėja už kreditą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog, indeksui pasiekus neigiamą reikšmę, laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui.

EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams.  EURIBOR reikšmes savo tinklalapyje kasdien skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Atnaujinamas kasdien EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiame tinklalapyje: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Kintama palūkanų dalis, priklausomai nuo sutarties sąlygų, kinta kas 3, 6 arba 12 mėnesių, todėl bendras mokamų palūkanų dydis gali sumažėti arba padidėti priklausomai nuo kintamos palūkanų dalies pokyčio. Imdami kreditą su kintamomis palūkanų normomis, turite įvertinti tai, kad kintamos palūkanų dalies didėjimo atveju Jūsų mokamos įmokos gali ženkliai padidėti.

Kredito grąžinimo būdai:

Anuitetas – kredito grąžinimo būdas, pagal kurią įmokos (kredito pagrindinės dalies mokėjimas + palūkanos) iki palūkanų normos pasikeitimo datos, t. y. naujo grafiko sudarymo dienos, išlieka pastovios. Kredito mokėjimo pradžioje didesnę kiekvienos įmokos dalį sudaro palūkanos ir, kredito likučiui mažėjant, didėja pagrindinės kredito dalies įmokos, tačiau bendras įmokos dydis nekinta. Suėjus palūkanų normos keitimosi dienai, kredito gražinimo grafikas taip pakinta, atsižvelgiant į naują palūkanų normą, kad kredito pabaigos data nepakistų.

Linijinis – kredito grąžinimo būdas, pagal kurį pagrindinė kredito dalis išskaidoma tolygiai visam kredito laikotarpiui. Kadangi kredito palūkanos skaičiuojamos nuo kredito likučio, kredito įmokos (kredito pagrindinės dalies mokėjimas + palūkanos) kredito mokėjimo pradžioje bus didžiausi ir tolygiai mažės mažėjant kredito likučiui.

Žemiau pateikiami kredito grąžinimo grafikų pavyzdžiai ir jų kitimas, palūkanų normai pakilus 2 proc. punktais, esant šioms sutarties sąlygoms:

  • 50 000 eurų kreditas;
  • suteikta 20 metų laikotarpiui;
  • kintama palūkanų norma, galiojanti kredito išmokėjimo dieną, yra 4% (2,9% marža  + 1,1% kintama palūkanų dalis);
  • Palūkanų normų keitimo periodiškumas 12 mėn.;
  • Kredito grąžinimo metodas Anuitetas arba Linijinis.

Lentelė 1. Kredito mėnesinės įmokos, jeigu palūkanų norma nekinta.

Kredito mokėjimo būdas Vid. mėnesinė įmoka pirmais metais Vid. mėnesinė įmoka 5-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 10-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 15-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 20-ais metais Iš viso
Anuitetas 302,99 Eur 302,99 Eur 302,99 Eur 302,99 Eur 305,57 Eur 72748,53 Eur
Linijinis 371,63 Eur 338,20 Eur 296,18 Eur 254,51 Eur 212,91 Eur 70099,41 Eur

 

Lentelė 2. Kredito grąžinimo grafikas anuitetu:

Įmokos. Nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
1 133,13 169,86 302,99 49866,87
2 139,04 163,95 302,99 49727,83
3 134,05 168,94 302,99 49593,78
4 134,51 168,48 302,99 49459,27
5 145,81 157,18 302,99 49313,46
6 135,46 167,53 302,99 49178
7 141,31 161,68 302,99 49036,69
8 136,4 166,59 302,99 48900,29
9 142,22 160,77 302,99 48758,07
10 137,34 165,65 302,99 48620,73
11 137,81 165,18 302,99 48482,92
12 143,6 159,39 302,99 48339,32
239 300,84 2,15 302,99 332,83
240 332,83 1,09 333,92 0
Iš viso: 50000 22748,53 72748,53  

Lentelė 3. Linijinis kredito grąžinimo grafikas

Įmokos. Nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
1 208,33 169,86 378,19 49791,67
2 208,33 163,7 372,03 49583,34
3 208,33 168,45 376,78 49375,01
4 208,33 167,74 376,07 49166,68
5 208,33 156,25 364,58 48958,35
6 208,33 166,33 374,66 48750,02
7 208,33 160,27 368,6 48541,69
8 208,33 164,91 373,24 48333,36
9 208,33 158,91 367,24 48125,03
10 208,33 163,49 371,82 47916,7
11 208,33 162,78 371,11 47708,37
12 208,33 156,85 365,18 47500,04
239 208,33 1,41 209,74 209,13
240 209,13 0,69 209,82 0
Iš viso: 50000 20099,41 70099,41  

Dėl kintamos palūkanų dalies pokyčių, metinei palūkanų normai pakilus iki 6 proc. (2.9 proc. marža + 3,1 proc. kintama palūkanų dalis), po palūkanų keitimosi datos Jūsų mokamos palūkanos padidėtų. Žemiau 4, 5 ir 6 lentelėse pateikiame kaip pakistų anuiteto ir linijinio mokėjimo būdų įmokų grafikai, jeigu po pirmų metų kintama palūkanų dalis pakiltų 2 proc. punktais.

Lentelė 4. Anuiteto grąžinimo grafikas, palūkanų normai po pirmų metų pakilus iki 6 proc.

Įmokos nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
13 109,49 246,33 355,82 48229,83
14 117,97 237,85 355,82 48111,86
15 110,65 245,17 355,82 48001,21
16 111,22 244,6 355,82 47889,99
17 135,4 220,42 355,82 47754,59
18 112,47 243,35 355,82 47642,12
19 120,87 234,95 355,82 47521,25
20 113,66 242,16 355,82 47407,59
21 122,03 233,79 355,82 47285,56
22 114,86 240,96 355,82 47170,7
23 115,45 240,37 355,82 47055,25
24 123,76 232,06 355,82 46931,49
239 352,03 3,79 355,82 393,28
240 391,35 1,93 393,28 0
Iš viso: 50000 34800,30 84800,30  

 

 

Lentelė 5. Linijinis kredito grąžinimo grafikas po pirmų metų, palūkanų normai pakilus iki 6 proc.

Įmokos. Nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
              13 208,33 242,05 450,38 47291,71
              14 208,33 233,22 441,55 47083,38
              15 208,33 239,93 448,26 46875,05
              16 208,33 238,87 447,2 46666,72
              17 208,33 214,79 423,12 46458,39
              18 208,33 236,75 445,08 46250,06
              19 208,33 228,08 436,41 46041,73
              20 208,33 234,62 442,95 45833,4
              21 208,33 226,03 434,36 45625,07
              22 208,33 232,5 440,83 45416,74
              23 208,33 231,44 439,77 45208,41
              24   208,33 222,95 431,28 45000,08
239 208,33 2,12 210,45 209,13
240 209,13 1,03 210,16 0
Iš viso: 50000 29169,36 79169,36

Lentelė 6. Kredito mėnesinės įmokos, jeigu po pirmų metų palūkanų norma padidėtų 2 proc. p.

Kredito mokėjimo būdas Vid. mėnesinė įmoka pirmais metais Vid. mėnesinė įmoka 2-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 5-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 10-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 15-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 20-ais metais Iš viso
Anuitetas 302,99 Eur 355,82 Eur 355,82 Eur 355,82 Eur 355,82 Eur 358,94 Eur 84800,30 Eur
Linijinis 371,63 Eur 440,10 Eur 403,14 Eur 340,10 Eur 277,60 Eur 215,17 Eur 79169,36 Eur

Jei nustatytai dienai indekso nebus galima naudoti                           

Jei sutarties kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamas indeksas tam tikrai dienai nėra paskelbtas ar nustatytas, arba jei dėl nenumatytų įvykių jo trumpajame laikotarpyje negalėsime naudoti, tokiu atveju kintamai palūkanų normai nustatyti bus naudojama paskutinė žinoma indekso reikšmė.

Jei dėl nenumatytų aplinkybių toliau nebus galima naudoti sutarties palūkanų normai nustatyti naudojamo indekso

Jei indeksas ilgiau nei tris mėnesius nebūtų skelbiamas arba sužinojus, kad ateityje bus nutraukiamas lyginamojo indekso skaičiavimas  ir teikimas, indekso nebebus leidžiama naudoti finansinėse sutartyse arba indekso nustatymo metodika turės esminių pakeitimų, dėl kurių toliau nebūtų galima naudoti indekso, apie tai informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys ir finansinės priemonės bus paveiktos. Vietoje sutartyje kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamo indekso nustatysime naują pagrįstą kintamos palūkanų dalies indeksą ir apie tai, ne vėliau kaip 60 dienų prieš pakaitinio indekso naudojimo pradžią, informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys bus paveiktos. Gavę pranešimą, turėsite teisę per 15 dienų, apie tai pranešę raštu, nutraukti sutartį ir iš anksto grąžinti kreditą bei kitas mokėtinas sumas. Tokiu atveju, per 15 dienų nutraukus sutartį, išankstinio kredito grąžinimo mokestis nebus taikomas.

Užsienio valiutų kursų pasikeitimai

Jeigu imate kreditą kita nei Jūsų gaunamos pajamos valiuta, be galimų palūkanų normos pokyčių, taip pat turėtumėte atsižvelgti į tai, kad neigiamas užsienio valiutos kurso pasikeitimas gali reikšmingai padidinti Jūsų pajamų dalį, kurią turėsite skirti kredito įsipareigojimams padengti.

Pastaba

Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikuose nurodytos sumos yra pavyzdinio tipo ir neatitiks Jūsų kreditui sudaryto kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko.

Bendra informacija apie UNIBOR12 indeksą

Kintama palūkanų norma – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pvz. UNIBOR12 indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri nustatoma kiekvienam klientui individualiai. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi, priklausomai nuo kredito kintamos palūkanų dalies pokyčių – kylant UNIBOR12 indeksui, didėja už kreditą mokamos palūkanos, mažėjant UNIBOR12 indeksui – mažėja už kreditą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog, indeksui pasiekus neigiamą reikšmę, laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui.

UNIBOR12 – tai kintama kreditų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau – LCKU) grupei priklausančių kredito unijų išteklių kaštus. UNIBOR12 yra vidinis LCKU indeksas ir yra naudojamas tik LCKU grupei priklausančių kredito unijų palūkanų normoms nustatyti. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360-367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Iš skaičiavimų, eliminuojama 15 proc. indėlių turinčių didžiausią palūkanų normą ir 15 proc. indėlių turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentilių visų terminuotųjų indėlių. Indeksą nuo 2014 metų skaičiuoja LCKU ir pasibaigus mėnesiui per tris darbo dienas skelbia internetiniame tinklalapyje https://lku.lt/apie-mus/palukanu-normos/

Kintama palūkanų dalis, priklausomai nuo sutarties sąlygų, kinta kas 3, 6 arba 12 mėnesių, todėl bendras mokamų palūkanų dydis gali sumažėti arba padidėti priklausomai nuo kintamos palūkanų dalies pokyčio. Imdami kreditą su kintamomis palūkanų normomis, turite įvertinti tai, kad kintamos palūkanų dalies didėjimo atveju Jūsų mokamos įmokos gali ženkliai padidėti.

Kredito grąžinimo būdai:

Anuitetas – kredito grąžinimo būdas, pagal kurią įmokos (kredito pagrindinės dalies mokėjimas + palūkanos) iki palūkanų normos pasikeitimo datos, t. y. naujo grafiko sudarymo dienos, išlieka pastovios. Kredito mokėjimo pradžioje didesnę kiekvienos įmokos dalį sudaro palūkanos ir, kredito likučiui mažėjant, didėja pagrindinės kredito dalies įmokos, tačiau bendras įmokos dydis nekinta. Suėjus palūkanų normos keitimosi dienai, kredito gražinimo grafikas taip pakinta, atsižvelgiant į naują palūkanų normą, kad kredito pabaigos data nepakistų.

Linijinis – kredito grąžinimo būdas, pagal kurį pagrindinė kredito dalis išskaidoma tolygiai visam kredito laikotarpiui. Kadangi kredito palūkanos skaičiuojamos nuo kredito likučio, kredito įmokos (kredito pagrindinės dalies mokėjimas + palūkanos) kredito mokėjimo pradžioje bus didžiausi ir tolygiai mažės mažėjant kredito likučiui.

Žemiau pateikiami kredito grąžinimo grafikų pavyzdžiai ir jų kitimas, palūkanų normai pakilus 2 proc. punktais, esant šioms sutarties sąlygoms:

  • 50 000 eurų kreditas;
  • suteikta 20 metų laikotarpiui;
  • kintama palūkanų norma, galiojanti kredito išmokėjimo dieną, yra 4% (2,9% marža  + 1,1% kintama palūkanų dalis);
  • Palūkanų normų keitimo periodiškumas 12 mėn.;
  • Kredito grąžinimo metodas Anuitetas arba Linijinis.

Lentelė 1. Kredito mėnesinės įmokos, jeigu palūkanų norma nekinta.

Kredito mokėjimo būdas Vid. mėnesinė įmoka pirmais metais Vid. mėnesinė įmoka 5-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 10-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 15-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 20-ais metais Iš viso
Anuitetas 302,99 Eur 302,99 Eur 302,99 Eur 302,99 Eur 305,57 Eur 72748,53 Eur
Linijinis 371,63 Eur 338,20 Eur 296,18 Eur 254,51 Eur 212,91 Eur 70099,41 Eur

 

Lentelė 2. Kredito grąžinimo grafikas anuitetu:

Įmokos. Nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
1 133,13 169,86 302,99 49866,87
2 139,04 163,95 302,99 49727,83
3 134,05 168,94 302,99 49593,78
4 134,51 168,48 302,99 49459,27
5 145,81 157,18 302,99 49313,46
6 135,46 167,53 302,99 49178
7 141,31 161,68 302,99 49036,69
8 136,4 166,59 302,99 48900,29
9 142,22 160,77 302,99 48758,07
10 137,34 165,65 302,99 48620,73
11 137,81 165,18 302,99 48482,92
12 143,6 159,39 302,99 48339,32
239 300,84 2,15 302,99 332,83
240 332,83 1,09 333,92 0
Iš viso: 50000 22748,53 72748,53  

Lentelė 3. Linijinis kredito grąžinimo grafikas

Įmokos. Nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
1 208,33 169,86 378,19 49791,67
2 208,33 163,7 372,03 49583,34
3 208,33 168,45 376,78 49375,01
4 208,33 167,74 376,07 49166,68
5 208,33 156,25 364,58 48958,35
6 208,33 166,33 374,66 48750,02
7 208,33 160,27 368,6 48541,69
8 208,33 164,91 373,24 48333,36
9 208,33 158,91 367,24 48125,03
10 208,33 163,49 371,82 47916,7
11 208,33 162,78 371,11 47708,37
12 208,33 156,85 365,18 47500,04
239 208,33 1,41 209,74 209,13
240 209,13 0,69 209,82 0
Iš viso: 50000 20099,41 70099,41  

Dėl kintamos palūkanų dalies pokyčių, metinei palūkanų normai pakilus iki 6 proc. (2.9 proc. marža + 3,1 proc. kintama palūkanų dalis), po palūkanų keitimosi datos Jūsų mokamos palūkanos padidėtų. Žemiau 4, 5 ir 6 lentelėse pateikiame kaip pakistų anuiteto ir linijinio mokėjimo būdų įmokų grafikai, jeigu po pirmų metų kintama palūkanų dalis pakiltų 2 proc. punktais.

Lentelė 4. Anuiteto grąžinimo grafikas, palūkanų normai po pirmų metų pakilus iki 6 proc.

Įmokos nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
13 109,49 246,33 355,82 48229,83
14 117,97 237,85 355,82 48111,86
15 110,65 245,17 355,82 48001,21
16 111,22 244,6 355,82 47889,99
17 135,4 220,42 355,82 47754,59
18 112,47 243,35 355,82 47642,12
19 120,87 234,95 355,82 47521,25
20 113,66 242,16 355,82 47407,59
21 122,03 233,79 355,82 47285,56
22 114,86 240,96 355,82 47170,7
23 115,45 240,37 355,82 47055,25
24 123,76 232,06 355,82 46931,49
239 352,03 3,79 355,82 393,28
240 391,35 1,93 393,28 0
Iš viso: 50000 34800,30 84800,30  


 

Lentelė 5. Linijinis kredito grąžinimo grafikas po pirmų metų, palūkanų normai pakilus iki 6 proc.

Įmokos. Nr. Mokėtina pagrindinė kredito dalis, Eur Mokėtinos palūkanos, Eur Bendra įmokos suma, Eur Kredito Likutis po įmokos, Eur
              13 208,33 242,05 450,38 47291,71
              14 208,33 233,22 441,55 47083,38
              15 208,33 239,93 448,26 46875,05
              16 208,33 238,87 447,2 46666,72
              17 208,33 214,79 423,12 46458,39
              18 208,33 236,75 445,08 46250,06
              19 208,33 228,08 436,41 46041,73
              20 208,33 234,62 442,95 45833,4
              21 208,33 226,03 434,36 45625,07
              22 208,33 232,5 440,83 45416,74
              23 208,33 231,44 439,77 45208,41
              24   208,33 222,95 431,28 45000,08
239 208,33 2,12 210,45 209,13
240 209,13 1,03 210,16 0
Iš viso: 50000 29169,36 79169,36

Lentelė 6. Kredito mėnesinės įmokos, jeigu po pirmų metų palūkanų norma padidėtų 2 proc. p.

Kredito mokėjimo būdas Vid. mėnesinė įmoka pirmais metais Vid. mėnesinė įmoka 2-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 5-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 10-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 15-ais metais Vid. mėnesinė įmoka 20-ais metais Iš viso
Anuitetas 302,99 Eur 355,82 Eur 355,82 Eur 355,82 Eur 355,82 Eur 358,94 Eur 84800,30 Eur
Linijinis 371,63 Eur 440,10 Eur 403,14 Eur 340,10 Eur 277,60 Eur 215,17 Eur 79169,36 Eur

Jei nustatytai dienai indekso nebus galima naudoti                           

Jei sutarties kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamas indeksas tam tikrai dienai nėra paskelbtas ar nustatytas, arba jei dėl nenumatytų įvykių jo trumpajame laikotarpyje negalėsime naudoti, tokiu atveju kintamai palūkanų normai nustatyti bus naudojama paskutinė žinoma indekso reikšmė.

Jei dėl nenumatytų aplinkybių toliau nebus galima naudoti sutarties palūkanų normai nustatyti naudojamo indekso

Jei indeksas ilgiau nei tris mėnesius nebūtų skelbiamas arba sužinojus, kad ateityje bus nutraukiamas lyginamojo indekso skaičiavimas  ir teikimas, indekso nebebus leidžiama naudoti finansinėse sutartyse arba indekso nustatymo metodika turės esminių pakeitimų, dėl kurių toliau nebūtų galima naudoti indekso, apie tai informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys ir finansinės priemonės bus paveiktos. Vietoje sutartyje kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamo indekso nustatysime naują pagrįstą kintamos palūkanų dalies indeksą ir apie tai, ne vėliau kaip 60 dienų prieš pakaitinio indekso naudojimo pradžią, informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys bus paveiktos. Gavę pranešimą, turėsite teisę per 15 dienų, apie tai pranešę raštu, nutraukti sutartį ir iš anksto grąžinti kreditą bei kitas mokėtinas sumas. Tokiu atveju, per 15 dienų nutraukus sutartį, išankstinio kredito grąžinimo mokestis nebus taikomas.

Užsienio valiutų kursų pasikeitimai

Jeigu imate kreditą kita nei Jūsų gaunamos pajamos valiuta, be galimų palūkanų normos pokyčių, taip pat turėtumėte atsižvelgti į tai, kad neigiamas užsienio valiutos kurso pasikeitimas gali reikšmingai padidinti Jūsų pajamų dalį, kurią turėsite skirti kredito įsipareigojimams padengti.

Pastaba

Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikuose nurodytos sumos yra pavyzdinio tipo ir neatitiks Jūsų kreditui sudaryto kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko.