02/22 

P R A N E Š I M A S

2019 m. kovo mėn.­­­­­­­­­ 14  d. 15 val, Grigiškių  KU patalpose, buveinės adresas:Grigiškės, Kovo 11-osios g. Nr. 34-33 šaukiamas  eilinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Valdybos ataskaita.Įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita.Įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita.Įvertinimas.
  4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projekto pristatymai,tvirtinimai.
  5. 2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Neįvykus eiliniam susirinkimui dėl kvorumo pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2019 m. kovo 21 d. 15 val, Vilniaus Grigiškių vidurinėje mokykloje, Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės.Informacija tel.852432315 grigiskiuunija.lku.lt

Primename,kad indėliai iki 100000 EUR yra apdrausti Indėlių ir Investicijų draudimu. Plačiau www.iidraudimas.lt

Valdyba